ซื้อผู้ติดตาม Instagram คนไทยและต่างชาติ เพิ่มผู้ติดตาม ยอดไลค์ และยอดวิวจากคนจริง

★★★★★ (1238 Votes)

/

คุณสามารถซื้อผู้ติดตาม Instagram, ซื้อผู้ติดตาม Instagram คนไทย, ซื้อยอดไลค์ Instagram, ซื้อยอดวิว Instagram เพิ่มผู้ติดตาม Instagram คนจริงสำหรับบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีแบรนด์ของคุณ

38.00 ฿

100 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
76.00 ฿

500 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
152.00 ฿

1000 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
304.00 ฿

2000 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
760.00 ฿

5000 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,140.00 ฿

7500 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,520.00 ฿

10000 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,900.00 ฿

12500 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,280.00 ฿

15000 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,660.00 ฿

20000 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
7,600.00 ฿

50000 ผู้ติดตาม Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
350.00 ฿

100 🇹🇭 ผู้ติดตามคนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
700.00 ฿

200 🇹🇭 ผู้ติดตามคนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,750.00 ฿

500 🇹🇭 ผู้ติดตามคนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
3,500.00 ฿

1000 🇹🇭 ผู้ติดตามคนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
7,000.00 ฿

2000 🇹🇭 ผู้ติดตามคนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
14,000.00 ฿

4000 🇹🇭 ผู้ติดตามคนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
10.00 ฿

50 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
20.00 ฿

100 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
40.00 ฿

500 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
50.00 ฿

1000 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
150.00 ฿

2500 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
200.00 ฿

5000 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
285.00 ฿

10000 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
380.00 ฿

15000 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
570.00 ฿

20000 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,425.00 ฿

50000 ยอดไลค์ Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
250.00 ฿

100 🇹🇭 ยอดไลค์คนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
500.00 ฿

200 🇹🇭 ยอดไลค์คนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,250.00 ฿

500 🇹🇭 ยอดไลค์คนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,500.00 ฿

1000 🇹🇭 ยอดไลค์คนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
5,000.00 ฿

2000 🇹🇭 ยอดไลค์คนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
10,000.00 ฿

4000 🇹🇭 ยอดไลค์คนไทย Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
38.00 ฿

500 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
57.00 ฿

2500 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
114.00 ฿

5000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
228.00 ฿

10000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
304.00 ฿

15000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
380.00 ฿

20000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
760.00 ฿

50000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,140.00 ฿

75000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,520.00 ฿

100000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,850.00 ฿

250000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
4,750.00 ฿

500000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
7,600.00 ฿

1000000 ยอดวิว Instagram

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
3,800.00 ฿

500 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
7,600.00 ฿

1000 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
15,200.00 ฿

2000 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
22,800.00 ฿

3000 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
38,000.00 ฿

5000 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
76,000.00 ฿

10000 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
152,000.00 ฿

20000 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
380,000.00 ฿

50000 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
380.00 ฿

50 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
760.00 ฿

100 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,520.00 ฿

200 ปั้มไลค์อัตโนมัติ Instagram รายเดือน

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
247.00 ฿

1 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
494.00 ฿

2 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,216.00 ฿

5 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,432.00 ฿

10 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
3,693.00 ฿

15 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
4,940.00 ฿

20 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
7,372.00 ฿

30 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
12,312.00 ฿

50 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
24,662.00 ฿

100 คอมเมนต์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
197.00 ฿

1 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
395.00 ฿

2 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
950.00 ฿

5 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,900.00 ฿

10 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,964.00 ฿

15 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
3,914.00 ฿

20 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
5,890.00 ฿

30 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
9,880.00 ฿

50 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย Instagram

มีคนมากมายที่กำลังหาวิธีเพิ่มยอดผู้ติดตามบน Instagram เพราะเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารชั้นนำของโลก นี่คือประโยชน์ที่สำคัญที่สุด 6 ข้อของการเพิ่มยอดผู้ติดตามบน Instagram

 

ได้เงินและกำไรมากขึ้น: สิทธิประโยชน์ด้านการเงินเกิดขึ้นได้จากบัญชี Instagram ที่มีผู้ติดตามที่โต้ตอบกันบ่อย เพราะนี่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ลงโฆษณา และเจ้าของแบรนด์ต้องการโพสต์สินค้าลงบนบัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่

 

นี่คือเหตุผลที่เราเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนลงโฆษณาให้แบรนด์ต่างๆ รวมถึงแบรนด์ต่างชาติเพื่อรับเงินก้อนผ่านบัญชี Instagram ของพวกเขาที่มีผู้ติดตามหลายล้านคน

 

เพื่อให้มีชื่อเสียง: หนึ่งในประโยชน์ของการเพิ่มยอดผู้ติดตามบน Instagram ก็คือยิ่งคุณมีแฟนคลับมากเท่าไหร่ในบัญชีของคุณ​ก็จะทำให้คุณมีชื่อเสียงมากขึ้น ส่งผลให้คุณมีความสุขและได้รับโอกาสมากขึ้นนั่นเอง

 

ได้ลูกค้าใหม่ ๆ : หากคุณอยากโดนทาบทามงานด้านการตลาดสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ รับของขวัญฟรี และมีรายได้เสริมจากการโพสต์ คุณต้องเพิ่มยอดผู้ติดตามที่แอคทีฟบนบัญชี Instagram ของคุณ ยิ่งมีผู้ติดตามคนจริงที่คอยติดตามสินค้าและโพสต์บนโปรไฟล์ของคุณมากเท่าไหร่ คุณยิ่งจะได้ลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น

 

ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์: บัญชี Instagram มากมายต้องการมีผู้ติดตามเยอะๆ เพื่อให้ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ และเพื่อให้ได้การโต้ตอบและทำให้พวกเขามีอิทธิพลมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้งานโฆษณามากขึ้น

 

รับยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น: จำนวนผู้เยี่ยมชมบัญชีส่วนตัวบน Instagram จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มียอดผู้ติดตามถึงจำนวนหนึ่ง เพราะบัญชีดังกล่าวจะเริ่มมองเห็นได้ง่ายขึ้นในส่วน “Discover” บน Instragtram เมื่อเทียบกับบัญชีอื่นๆ  และนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการบน Instagram

 

เพิ่มยอดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์: การเพิ่มยอดผู้ติดตามบน Instagram จะช่วยให้เจ้าของบัญชีสามารถแนบลิงค์ไปยังบล็อก แบรนด์ หรือเว็บไซต์ในไบโอเพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมมาที่เพจของตนเองมากขึ้น

ความสำคัญของการซื้อผู้ติดตามบน Instagram คือเพื่อให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น ทำให้บัญชีเป็นที่รู้จัก จนทำให้ยอดผู้ติดตามสามารถเพิ่มได้เองตามธรรมชาติในภายหลัง แถมยังสามารถทำเงินได้อีกด้วย

 

หากคุณต้องการโด่งดังบนแพลตฟอร์ม Instagram ในราคาที่ย่อมเยา การเพิ่มผู้ติดตามบน Instagram จากเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุด

 

คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการหาผู้ติดตามและสร้างโพสต์ที่น่าสนใจ

 

  • ขั้นตอนแรกคือการทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักด้วยการซื้อผู้ติดตามที่โต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมั่นใจเพจของคุณพร้อมกับปรับปรุงการมีส่วนร่วมของแบรนด์ และเพื่อให้คนอื่นเห็นยอดผู้ติดตามของคุณแล้วให้การยอมรับ
  • สร้างพื้นฐานและคอนเทนต์ที่ดีเพื่อดึงดูดผู้ติดตามคนจริงที่มีคุณภาพมากขึ้น
  • การมีผู้ติดตามบน Instagram จำนวนมากจะทำให้คุณมีความน่าเชื่อถือและสร้างแบรนด์ได้ เราไม่แนะนำให้โพสต์ให้คนไม่กี่ร้อยเห็น เพราะมันจะดูโล่งและไม่ได้ประสิทธิภาพ
  • บัญชีที่มีผู้ติดตามมากจะเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการติดตามจากผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นการดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น
  • หลังจากที่เพิ่มยอดผู้ติดตามบน Instagram ได้แล้ว คุณจะเริ่มมีโอกาสได้รับลูกค้าบน Instagram ผ่านขั้นตอนของ "การตลาด Instagram"

การซื้อไลค์สำหรับโพสต์ Instagram จะช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด

หากคุณมีคอนเทนต์ดี ๆ และอยากเพิ่มประสิทธิภาพในบัญชี Instagram ด้วยการโปรโมตโพสต์ คุณสามารถซื้อไลค์จากคนจริงบน Instagram ในราคาไม่กี่บาทเท่านั้นผ่านเว็บไซต์ของเรา

ในวงการนี้คุณต้องโปรโมตและแนะนำแบรนด์ของคุณให้ลูกค้าได้รู้จักด้วยการสร้างฐานผู้ติดตามขนาดใหญ่และหายอดวิวให้ได้เยอะ ๆ กับวิดีโอ IGTV ของคุณ

 

ยอดวิวในวิดีโอที่น้อยจะส่งผลเชิงลบกับผู้ติดตาม ทำให้พวกเขาไม่อยากดูวิดีโอ

 

การซื้อยอดวิว IGTV บน Instagram สำหรับทุกวิดีโอที่คุณโพสต์คือทางออกที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มยอดวิว เพื่อให้จำนวนผู้ใช้ IGTV เพิ่มขึ้นและคอยติดตามธุรกิจของคุณและทุกอย่างที่คุณนำเสนอ และยิ่งพวกเขาให้ความสนใจมากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะคอยติดตามและไลก์คอนเทนต์วิดีโอใหม่ของคุณมากขึ้นเท่านั้น

 

ความสำคัญของการซื้อยอดวิว IGTV คือการหายอดวิวเพิ่ม ผู้ติดตามเพิ่ม และโอกาสในการนำเสนอธุรกิจของคุณ

 

ยิ่งวิดีโอของคุณมียอดวิวมาก วิดีโอนั้นก็จะมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาบน Instagram และในหน้า Discover บน Instagram มากขึ้น

 

คุณควรซื้อยอดวิว IGTV เพราะมันจะช่วยคุณปรับปรุงเรตติ้งกับอัลกอริทึม ช่วยเพิ่มยอดวิว รวมถึงทำให้คุณได้เข้าถึงคนจำนวนมาก

การซื้อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Instagram ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผู้ติดตามหรือยอดไลค์ รวมถึงการซื้อยอดวิวบน Instagram จากเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่ปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขของ Instagram คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าบัญชีของคุณจะไม่ถูกแบน

 

แต่ในทางกลับกัน การทำเช่นนี้จะช่วยทำให้บัญชีของคุณบน Instagram มีการพัฒนามากขึ้น แต่คุณต้องเช็คให้แน่ใจว่าผู้ติดตามเหล่านั้นเป็นคนจริง ๆ และไม่ใช่บอท

ก่อนที่จะซื้อผู้ติดตาม Instagram คนจริง คุณต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ก่อน

 

ปัจจัยแรกที่มีผลมากเลยก็คือการซื้อผู้ติดตามคนจริง หลีกเลี่ยงบัญชีปลอมหรือบัญชีบอทที่เว็บไซต์อื่นจะหลอกขายคุณ

 

อาจจะมีคนถามว่าทำไมผู้ติดตามจริงจึงดีกว่า? คำตอบง่าย ๆ ก็คือบัญชีอัตโนมัติและบอทไม่โต้ตอบกับโพสต์ของคุณ และจะทำให้บัญชีของคุณดูอ่อนแอ โดยเฉพาะถ้าผู้ติดตามของคุณส่วนใหญ่แล้วเป็นบัญชีปลอม

 

ผู้ติดตามจริงจะโต้ตอบกับคุณผ่านคอนเทนต์ทุกวัน และบางคนอาจจะอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแบรนด์ของคุณ แชร์โพสต์ของคุณบนบัญชีของพวกเขาให้เพื่อนและครอบครัวได้ดู และอาจจะอยากส่งข้อความหาคุณและคอมเมนต์ที่โพสต์ของคุณ

 

บอทหรือบัญชีปลอมไม่สามารถทำแบบนั้นได้เลย เพราะบอทไม่สามารถเมนชั่นคนอื่นหรือแชร์คอนเทนต์ของคุณได้

 

บอทช่วยเพิ่มยอดผู้ติดตามให้คุณ​แต่ไม่สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้คุณได้

 

การใช้บัญชีปลอมและบอทเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกของ Instagram ในปี 2010

 

แต่แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปเพียงใด บัญชีบอทก็ไม่สามารถโต้ตอบกับบัญชีผู้ใช้คนอื่นได้อย่างมีคุณภาพจนรู้สึกเหมือนกับเป็นคนจริงๆ

ก่อนที่เราจะมาตอบคำถามนี้ เราขอบอกก่อนว่าเนื่องจากปกติแล้วเราเข้าถึง Instagram ผ่านอุปกรณ์มือถือเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถดูฟีด Instagram ได้ทุกเมื่อจากทุกที่ ที่ต้องการ

 

การโพสต์ ดู และโต้ตอบบน Instagram จะแตกต่างจากโซเชียลมีเดียที่อื่นโดยสิ้นเชิง ทำให้ยากต่อการกำหนดว่าเวลาไหนคือเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะเวลาที่ผู้ใช้จะใช้งานมากที่สุด

 

ก่อนที่เราจะรู้ว่าเวลาไหนคือเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ Instagram มาเริ่มจากการแนะนำสองปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์บนบัญชีของคุณดีกว่า

 

รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ: ตัวอย่างเช่น วัยผู้ใหญ่ที่ทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นอาจจะเล่น Instagram ช่วงเช้าตอนตื่นนอน ในขณะที่นักเรียนที่นอนดึกอาจจะเล่น Instagram มากที่สุดในช่วงดึก

 

จากตรงนี้เราเห็นได้ถึงความสำคัญของการระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพราะนี่คือขั้นตอนแรกที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าเวลาไหนที่ควรโพสต์บน Instagram ใส่ใจกับยอดการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นไว้ให้ดีเวลาที่คุณโพสต์ในแต่ละเวลาของวัน

 

คุณสามารถพิจารณาตามสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบอกเกี่ยวกับเวลาและวันที่เหมาะสมในการโพสต์ได้ แต่จำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญกับคุณจริง ๆ คือพฤติกรรมของผู้ติดตามของคุณ

 

ความแตกต่างของเขตเวลา: หากคุณมีผู้ติดตามหรือกลุ่มเป้าหมายจากทั่วโลก การโพสต์ในเวลาหนึ่งของวันอาจไม่ให้ทำให้ผลลัพธ์ดีเหมือนกับการที่คุณมีผู้ติดตามที่อยู่ในเขตเวลาเดียวกันเป็นส่วนใหญ่

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ติดตามของคุณส่วนใหญ่มาจากทวีปอเมริกาเหนือและอาศัยในเขตเวลาอเมริกาเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก

 

คุณสามารถลองโพสต์ Instagram ตอน 7 โมงเช้าแล้วหยุดโพสต์ที่ 3 ทุ่ม

 

นี่คือช่วงเวลาบางแบบที่แนะนำให้ลองใน Instagram:

 

ตอนเช้า 7:00 น. ถึง 9:00 น.: ช่วงเช้าคือเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์เพราะทุกคนตื่นแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะเช็กมือถือเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่นอนหลับบ้าง อย่างไรก็ตาม หลังจาก 9:00 น. คุณอาจจะเห็นแนวโน้มในการโต้ตอบที่น้อยลงมากเนื่องจากต้องทำงานหรือเรียน

 

เที่ยง ตั้งแต่ 11:00 น. ถึง 14:00 น.: ช่วงอาหารกลางวันในระหว่างที่คนพักและได้ทำอะไรที่ต้องการ โดยสิ่งนั้นมักจะรวมถึงการเล่นโซเชียลมีเดียด้วย

 

เย็น ตั้งแต่ 17:00 น. ถึง 19:00 น.: หลังจากเลิกเรียนและเลิกงาน คนมีโอกาสในการได้พักผ่อน จึงเริ่มเช็กโทรศัพท์ในขณะที่นั่งรถขนส่งสาธารณะกลับบ้าน หรือเมื่อพวกเขากลับบ้านหรืออยู่หน้าทีวีเพื่อรอกินอาหารค่ำ

 

คุณควรรู้ว่าการโพสต์เร็วคือสิ่งที่ดีที่สุด ประมาณช่วง 17:00 น. หรือหลัง 19:00 น. และหลีกเลี่ยงการโพสต์ตอน 18:00 น. ซึ่งเป็นตอนที่คนกลับบ้านหลังเลิกงาน

 

วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ดูจะมีอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุดจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง

 

ติดตามยอดไลก์และคอมเมนต์ที่คุณได้ในแต่ละช่วงเวลาแล้วปรับเปลี่ยนตามที่จำเป็น จากนั้นให้โพสต์วิดีโอหลังเวลาเลิกงานหรือเลิกเรียนต่อไป