เงื่อนไขการให้บริการ

/

เงื่อนไขการให้บริการ 

การใช้บริการของ  FASTBUZZ.STORE  ได้สร้างข้อตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้

โดยการลงทะเบียนหรือใช้บริการของเรา คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน

และเข้าใจข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้อย่างครบถ้วนแล้ว และ  FASTBUZZ จะไม่ช่วยรับผิดชอบต่อการสูญเสียในทางใด ๆ

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่าง

ที่อยู่: เลขที่135/202 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

        การสั่งซื้อกับ  FASTBUZZ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะอ่านหรือไม่ก็ตาม

        เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณต้องอ่านข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

        คุณจะใช้  เว็บไซต์ FASTBUZZ ในลักษณะที่เป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์  Instagram/Tiktok/Facebook/Youtube/โซเชียลมีเดียอื่นๆ  ในหน้าข้อกำหนดในการให้บริการแต่ละหน้าเท่านั้น

        อัตรา FASTBUZZ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เงื่อนไขมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

        FASTBUZZ ไม่รับประกันเวลาในการจัดส่งสำหรับบริการใดๆ เราเสนอการประมาณการที่ดีที่สุดว่าสินค้าจะจัดส่งเมื่อใด นี่เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และ  FASTBUZZ จะไม่คืนเงินคำสั่งซื้อที่ดำเนินการอยู่ หากคุณรู้สึกว่าใช้เวลานานเกินไป

        FASTBUZZ พยายามอย่างหนักที่จะส่งมอบสิ่งที่คาดหวังจากตัวแทนจำหน่ายของเรา ในกรณีนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทบริการหากเราเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
FASTBUZZ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือธุรกิจของคุณอาจได้รับ

หนี้สิน:
FASTBUZZ จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับบัญชีหรือการลบรูปภาพที่ทำโดย Instagram หรือ Tiktok หรือ Facebook หรือ Youtube หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ