ซื้อคนกดซับ YouTube ชาวไทยและต่างชาติ เพิ่มคนกดซับ ยอดไลค์ และยอดวิวจากคนจริง

★★★★★ (1378 Votes)

/

คุณสามารถซื้อคนกดซับ YouTube, ซื้อยอดไลค์ YouTube, ซื้อยอดวิว YouTube เพิ่มคนกดซับและยอดวิวจริงบน YouTube สำหรับบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีแบรนด์ของคุณ

303.00 ฿

1000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
569.00 ฿

2500 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,139.00 ฿

5000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,899.00 ฿

10000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,849.00 ฿

15000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
3,419.00 ฿

20000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
4,939.00 ฿

30000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
7,599.00 ฿

50000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
11,399.00 ฿

75000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
16,149.00 ฿

100000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
37,999.00 ฿

250000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
60,799.00 ฿

500000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
102,599.00 ฿

1000000 ยอดวิว Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
114.00 ฿

100 ยอดไลค์ Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
190.00 ฿

250 ยอดไลค์ Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
380.00 ฿

500 ยอดไลค์ Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
760.00 ฿

1000 ยอดไลค์ Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,520.00 ฿

2500 ยอดไลค์ Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,850.00 ฿

5000 ยอดไลค์ Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
4,750.00 ฿

10000 ยอดไลค์ Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
9,500.00 ฿

25000 ยอดไลค์ Youtube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
228.00 ฿

100 ยอดซับ YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
684.00 ฿

300 ยอดซับ YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,140.00 ฿

500 ยอดซับ YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,280.00 ฿

1000 ยอดซับ YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
5,700.00 ฿

2500 ยอดซับ YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
11,400.00 ฿

5000 ยอดซับ YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
22,800.00 ฿

10000 ยอดซับ YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
950.00 ฿

5 ไลค์ Instagram เครื่องหมายถูกสีฟ้า Verified

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
209.00 ฿

1000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
505.00 ฿

2500 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,045.00 ฿

5000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
2,090.00 ฿

10000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
3,135.00 ฿

15000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
4,180.00 ฿

20000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
6,270.00 ฿

30000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
10,450.00 ฿

50000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
15,675.00 ฿

75000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
20,900.00 ฿

100000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
52,250.00 ฿

250000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
104,500.00 ฿

500000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
209,000.00 ฿

1000000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube Shorts

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
304.00 ฿

1000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
760.00 ฿

2500 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
1,520.00 ฿

5000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
3,040.00 ฿

10000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
4,560.00 ฿

15000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
6,080.00 ฿

20000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
9,120.00 ฿

30000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
15,200.00 ฿

50000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
22,800.00 ฿

75000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
30,400.00 ฿

100000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
76,000.00 ฿

250000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
152,000.00 ฿

500000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย
304,000.00 ฿

1000000 🇹🇭 ยอดวิวคนไทย YouTube

ดำเนินการทันที
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
รวดเร็วและปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย Youtube

ซื้อผู้ติดตาม YouTube และใช้ทางลัดเพื่อให้โด่งดังอย่างรวดเร็ว! YouTube คือหนึ่งในแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้คุณอัปโหลดวิดีโอและสร้างรายได้ ทำไมคุณต้องซื้อผู้ติดตาม YouTube ด้วยล่ะ คำตอบก็คือเพราะตอนนี้แม้แต่เด็ก 10 ขวบก็สามารถทำเงินได้หลายแสนดอลลาร์จากการเปิดแชนแนลและอัปโหลดคลิปลงบน YouTube เมื่อเวลาผ่านไป การเป็นคนดังในโซเชียลมีเดียก็ทำได้ง่ายขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจเลยที่ได้เห็นดาราเด็กทำเงินหลายล้านจากการเล่นสไลม์ในวิดีโอ YouTube ซื้อผู้ติดตาม Youtube ตอนนี้แล้วสัมผัสกับพลังแห่งโซเชียลมีเดียเลย

 

หากต้องการเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการสร้างแชนแนล YouTube ขึ้นมาก่อน แชนแนล YouTube ที่ประสบความสำเร็จมีอยู่สององค์ประกอบหลักด้วยกัน ได้แก่ การสร้างคอนเทนต์ให้ต่อเนื่องและการหาผู้ติดตาม การมีผู้ติดตามคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คุณอัปโหลดวิดีโอใหม่ นั่นหมายความว่าคุณจะได้ยอดวิวในทันที ยอดวิวในช่วงสองสามชั่วโมงแรก ๆ ของวิดีโอ YouTube ก็สามารถทำให้เป็นไวรัลได้ ดังนั้นการมีผู้ติดตามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมกา

 

หากคุณไม่สามารถหาผู้ติดตามได้จากวิธีแบบปกติทั่วไป การบูสต์แชนแนล YouTube ด้วยบริการผู้ติดตาม YouTube ของเราก็เป็นความคิดที่ดี ถึงคุณจะทำคอนเทนต์ดีแค่ไหนก็ตาม แชนแนลของคุณอาจจะได้รับยอดวิวในระดับที่ดีเพราะไม่มีผู้ติดตาม อย่ารอให้ผู้ติดตามมาเองตามธรรมชาติเลย วิดีโอคุณภาพดีที่คุณใช้เวลาถ่ายและตัดต่อหลายชั่วโมงจะต้องเสียเปล่าหากไม่มีใครดู

ซื้อยอดวิว YouTube เพื่อให้มีคนมองเห็นมากขึ้นเลย! เมื่อคุณหาอะไรที่น่าสนใจดูบน YouTube คอนเทนต์แบบไหนกันที่คุณจะคลิก? เราเชื่อว่าคุณต้องเลือกวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดแน่ๆ​ โดยปกติแล้วยอดวิวคือจุดที่เราใช้ตัดสินใจว่าวิดีโอนั้นควรค่าแก่การเข้าไปดูหรือไม่ ด้วยเหตุนี้เองมันจึงไม่ง่ายเลยที่จะขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่ง หากคุณกำลังลำบากเพราะมียอดวิวในวิดีโอไม่พอล่ะก็เราช่วยคุณได้นะ คุณสามารถซื้อยอดวิว YouTube จากเราได้เลย แถมนี่ยังเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขายดีที่สุดของเราด้วย

 

หากคุณซื้อยอดวิวบน YouTube อีกไม่นานทราฟิกและยอดวิวจากช่องทางปกติก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามา คนจะเริ่มคิดว่าวิดีโอของคุณควรค่าแก่การดูและอยากลองเข้ามาดูบ้าง นอกจากนี้หากคอนเทนต์ของคุณมีคุณภาพดี พวกเขาอาจจะกดติดตามแชนแนลของคุณด้วย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะ

แน่นอนอยู่แล้ว! ไม่มีอันตรายอะไรเลยที่ทำให้คุณต้องหลีกเลี่ยงการซื้อยอดวิว YouTube เพราะ YouTube ไม่ได้ป้องกันกิจกรรมเหล่านี้เว้นแต่ว่าจะเป็นการสแปม สำหรับช่องทางการชำระเงินเรารับทั้ง PayPal และบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเครดิตจะได้รับการเข้ารหัสผ่านการรับรอง SSL แบบ 256 บิต และบุคคลที่สามหรือเราไม่สามารถมองเห็นได้ แม้แต่พนักงานของเราเองก็ไม่เห็นข้อมูลการชำระเงินของคุณ และอีกสองช่องทางคือแสกน QR Code และ True Money Wallet ผ่านช่องทาง Line official ของเรา “@fastbuzz” (มี @ ด้วย) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการชำระเงินบนเว็บไซต์ของเราปลอดภัยแน่นอน 100%

 

นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ บริการที่คุณเลือกต้องมีฝ่ายบริการลูกค้าด้วย คุณควรที่จะสามารถติดต่อพวกเขาได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เว็บไซต์ของเราให้บริการดูแลลูกค้าผ่านช่องทางออนไลนตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทาง WhatsApp/Line บริการที่คุณใช้จะต้องรวดเร็วด้วย คุณควรได้รับในสิ่งที่สั่งซื้อตามเวลาที่กำหนดในการซื้อ เรามักจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ของคุณภายในเวลาไม่กี่นาที และเราจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ซื้อยอดไลค์ YouTube เพื่อแสดงความโดดเด่น! YouTube อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนอัปโหลดวิดีโอได้เมื่อสร้างแชนแนล ขั้นตอนทั้งหมดสามารถทำได้ฟรี เมื่อมีวิดีโอแล้วผู้ใช้จะได้รับผู้ติดตามและยอดวิว แล้วก็จะมีปุ่มไลค์และดิสไลค์ใต้วิดีโอที่อัปโหลดลง YouTube ปุ่มเหล่านี้มีไว้แสดงความนิยมของวิดีโอของคุณ แถมยังเป็นใช้เป็นการแสดงผลตอบรับได้ด้วย การได้ยอดไลค์ในวิดีโอของคุณคือสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ยอดไลค์มากกว่าดิสไลค์ คุณสามารถซื้อยอดไลค์ YouTube

 

หากคุณต้องการสร้างรายได้บน YouTube การมียอดไลค์เยอะ ๆ คือสิ่งที่สำคัญมาก หากคุณมียอดไลค์มาก ผลการค้นหาใน YouTube จะจัดอันดับคุณให้อยู่สูงกว่าวิดีโออื่น ๆ การอยู่ด้านบนในผลการค้นหาจะช่วยเพิ่มยอดวิวในวิดีโอของคุณ หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ยอดวิวของคุณจะเริ่มเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้คุณได้รายได้แบบพาสซีฟ การสร้างรายได้บน YouTube จะช่วยกระตุ้นให้คุณทำวิดีโอออกมามากขึ้น

 

นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสปรากฏบนหน้ามาแรงหากคุณทำทุกอย่างถูกต้อง การได้ยอดไลค์เยอะจะทำให้แชนแนลของคุณเป็นที่มองเห็นมากขึ้น ส่งผลให้อันดับของคุณสูงขึ้นในการค้นหา และคุณจะได้รับทราฟิกจากช่องทางธรรมชาติโดยตรงด้วย หากคอนเทนต์ของคุณมีคุณภาพดีและสนุก ยอดวิวของคุณจะค่อย ๆ ทวีคูณขึ้นไปและไปโผล่ในหน้ามาแรง มีผู้ใช้ YouTube หลายคนที่เช็คหน้ามาแรงแล้วดูวิดีโอในหน้านั้น ดังนั้นเมื่อวิดีโอของคุณเข้าไปอยู่ในหน้านั้นแล้ว ยอดวิว (และผลกำไรของคุณ) จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก